Akty prawne

I — Szkoła Doktorska i Środowiskowe Studia DoktoranckieSZKOŁA DOKTORSKA I ŚRODOWISKOWE STUDIA DOKTORANCKIE

Akty prawne

Uchwała nr 4/261/2020 w spra­wie Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej (2020/2021) [pdf]

Uchwała nr 57/229/2019 w spra­wie Procedury nada­wa­nia stop­ni nauko­wych [pdf]

Uchwała nr 56/228/2019 w spra­wie Regulaminu Rady Dyscypliny Artystycznej [pdf]


ostatnia modyfikacja: 03/03/2020