Komunikat nr 1 Zespołu ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem z dnia 3 marca 2020 roku

3/03/2020

Zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem informuje, iż Główny Inspektor Sanitarny z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego nie zaleca podróżowania do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.

Jednocześnie Główny Inspektor Sanitarny wydał zalecenia dla osób podróżujących, w tym dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu, z którymi można się zapoznać na stronie: www.gov.pl/koronawirus

Zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem, powołany przez Rektora UMFC na bieżąco śledzi zalecenia wydawane przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz przez Specjalny Zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem powołany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz podejmuje zgodne z nimi adekwatne decyzje w zakresie m.in. wstrzymania podróży służbowych pracowników oraz zorganizowanych wymian studentów.

Jednocześnie, w odpowiedzi na zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,  na terenie UMFC podjęte zostały działania umożliwiające zachowanie zasad higieny we wzmożonym stopniu, w tym zapewniono w łazienkach zwiększone ilości ręczników jednorazowych, mydła oraz instrukcje mycia rąk.

Wszystkie osoby mające wątpliwości co do sposobu postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem powinny niezwłocznie skontaktować się z infolinią  Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem pod numerem telefonu 800 190 590

Zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem, powołany w UMFC zaleca osobom powracającym z ww. krajów oraz innych krajów dotkniętych epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl):

Pedagogów zapraszających gości ze wskazanych powyżej krajów na koordynowane przez siebie konferencje, kursy mistrzowskie itp. zobowiązuje się również do kontaktu
z Działem Nauczania pod nr (22) 278 92 12.


ostatnia modyfikacja: 03/03/2020