Mateusz Krzyżowski laureatem Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

10/10/2019
Z rado­ścią infor­mu­je­my, że Mateusz Krzyżowski, stu­dent II roku kla­sy for­te­pia­nu prof. UMFC Joanny Ławrynowicz-Just, zdo­był trze­cią nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie (20–27 wrze­śnia 2019).
 
Mateusz Krzyżowski otrzy­mał rów­nież Tytuł Laureata Estrady Młodych na 53 Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (7–13 wrze­śnia 2019).
 
Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

ostatnia modyfikacja: 10/10/2019