Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019

2/10/2019

Z przy­jem­no­ścią dzie­li­my się z wspa­nia­łą wia­do­mo­ścią! Tegoroczne nagro­dy pol­skie­go śro­do­wi­ska muzycz­ne­go Koryfeusz Muzyki Polskiej 2019 otrzy­ma­li:

Odkrycie Roku: Zuzanna Małgorzata BudzyńskaSzymon Ogryzek
Osobowość Roku: Jakub Józef Orliński — Countertenor

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!


ostatnia modyfikacja: 02/10/2019