Serdecznie zapraszamy na Święto Uczelni

6/02/2019

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

mają zaszczyt zapro­sić na 

ŚWIĘTO UCZELNI

w dniu 22 lute­go 2019 roku o godzi­nie 12:00

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI:


CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:

Stanisław Moniuszko (1819 – 1872)

ze zbio­ru Siódmy śpiewnik domo­wy (1876) 
  • Sen sło­wa Marceline Desbordes 
  • Niepewność sło­wa Adam Mickiewicz

ze zbio­ru Pierwszy śpiewnik domo­wy (1897) 
  • Dalibógże sło­wa Józef Massalski 
  • Pieśń wie­czor­na sło­wa Józef Massalski

Anna Radziejewska — śpiew
Paweł Sommer — for­te­pian
 
Listy gra­tu­la­cyj­ne
 
List gra­tu­la­cyj­ny Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika
List gra­tu­la­cyj­ny Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery
List gra­tu­la­cyj­ny Jego Eminencji Romualda Kamińskiego, Biskupa Warszwsko-Praskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr. hab. Stanisława Krawczyńskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, prof. dr. hab. Grzegorza Kurzyńskiego
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora Szkoły Głównej Handlowej, dr. hab. Marka Rockiego, prof. SGH
List gra­tu­la­cyj­ny Rektora-Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr. hab. inż. Tadeusza Szczurka
 

ostatnia modyfikacja: 25/02/2019