Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC


 

 

Szanowni Państwo, ze wzglę­du na zagro­że­nie roz­prze­strze­nia­nia się wiru­sa SARS CoV‑2 wywo­łu­ją­ce­go cho­ro­bę zakaź­ną COVID-19, decy­zją JM Rektora, prof. dr hab. Klaudiusza Barana, wszyst­kie wyda­rze­nia arty­stycz­ne zapla­no­wa­ne na tere­nie Uczelni do dn. 31. lip­ca 2020 r. zosta­ją odwo­ła­ne. [dowiedz się wię­cej]

Wstęp na kon­cer­ty
ostatnia modyfikacja: 23/06/2020