Katedra Reżyserii DĽwięku

kierownik:
prof. Andrzej Lupa
Prof. Andrzej Lupa

Katedra Reżyserii DĽwięku odpowiada za grupę przedmiotów głównych: reżyserii muzycznej i reżyserii dĽwięku w filmie oraz za przedmioty kierunkowe, ¶ci¶le zwi±zane z warsztatem reżyserii dĽwięku, m.in. analiza obrazu fonograficznego, estetyka dĽwięku w filmie, estetyka dzieła filmowego, fonograficzna analiza partytury, ilustracja dĽwiękowa, komputer w nagraniach dĽwiękowych, montaż cyfrowy, montaż dĽwięku w filmie, nagrania dokumentalne, propedeutyka zagadnień audiowizualnych, realizacja efektu dĽwiękowego, realizacja form audiowizualnych, realizacja muzyki elektronicznej, reżyseria dodatkowa, sztuka operatorska, technologia telewizyjna i radiowa.
 
Katedra prowadzi prace badawcze, artystyczne i usługowe. Obecnie, Katedra prowadzi prace badawcze na temat porównania pogłosów naturalnych i sztucznych, w nagraniach instrumentów muzycznych. Ostatnio, wspólnie z Katedr± Teorii UMFC w Warszawie, została opracowana pierwsza czę¶ć "Historii Muzyki w przykładach dĽwiękowych", zawieraj±ca nagrania wybranych przykładów muzycznych, komentarz historyczny i dyskografię. Katedra organizuje również krajowe i międzynarodowe sympozja dotycz±ce problemów warsztatu reżysera dĽwięku. Ostatnie odbyło się w marcu 1998 r. i było po¶więcone analizie porównawczej profesjonalnych, komputerowych stacji dĽwiękowych.
 
Katedra Reżyserii DĽwięku istnieje od 1961 r. Założycielem Katedry i jej długoletnim kierownikiem był prof. Janusz Urbański, twórca unikatowego w skali ¶wiatowej Wydziału Reżyserii DĽwięku, kształc±cego jednocze¶nie reżyserów nagrań muzycznych i realizatorów dĽwięku w formach audiowizualnych.


Skład osobowy Katedry:
 
Bohdanowicz Andrzej, prof. zw., reżyseria dĽwięku w filmie
Chodyra Agata, asyst., reżyseria dĽwięku w filmie
Dzida-Hamela Katarzyna, asyst. dr, reżyseria dĽwięku w filmie
Ejsmund Iwona, asyst., reżyseria dĽwięku w filmie
Jastrz±b Krzysztof, asyst. dr, reżyseria dĽwięku w filmie
Kuraszkiewicz Krzysztof, prof. nadzw., reżyseria muzyczna
Lasocka Ewa, ad. dr, reżyseria muzyczna
Lewandowska Małgorzata, prof. nadzw., reżyseria dĽwięku w filmie
Lupa Andrzej, prof. nadzw., reżyseria muzyczna <alupa@chopin.edu.pl>
Napieralska Joanna, ad. dr, reżyseria dĽwięku w filmie
Olejnik Ewa, asyst., reżyseria muzyczna
Osiński Witold, prof. nadzw., reżyseria muzyczna
Przedpełska-Bieniek Małgorzata, wykł., reżyseria muzyczna
Rakowiecka-Rojsza Katarzyna, ad. dr, reżyseria muzyczna
Regulski Jarosław, ad. dr, reżyseria muzyczna
Szymański Jacek, prof. nadzw., reżyseria muzyczna
Wołk-Łaniewski Nikodem, prof. zw., reżyseria dĽwięku w filmie
Żarnecki Michał, prof. zw., reżyseria dĽwięku w filmie
Diakon Krystyna, prof. em., reżyseria muzyczna
Kaszycki Lucjan, prof. em., kompozycja
Szlifirski Krzysztof, prof. zw. em., reżyseria muzyki elektroakustycznej <kriss@chopin.edu.pl>
Trybuła Andrzej, prof. nadzw. em., ilustracja muzyczna

Współpracownicy:
 
Dukszta Tomasz, mgr, reżyseria muzyczna
Kotarba Dominika, mgr, reżyseria dĽwięku w filmie
Mitrosz Artur, mgr, reżyseria muzyczna
Polańska Małgorzata, mgr, reżyseria muzyczna
Zaręba Urszula, mgr, reżyseria dĽwięku w filmie


Zespół techniczny:
 
Zbigniew Fijałkowskitel. (22) 827-72-41 w. 281 [ton]
Kopania Andrzej, tel. (22) 827-72-41 w. 257 [ton]