Wydział Tańca

VI — Reżyserii DźwiękuWYDZIAŁ TAŃCA

Dziekan

ad. dr hab. Klaudia Carlos-Machej

Sekretariat

mgr Ewa Dudkiewicz
pokój 310, tel. (22) 2789 356

e-mail: taniec@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 17/10/2019