Wydział Muzyki Kościelnej

V — Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i TańcaWYDZIAŁ MUZYKI KOŚCIELNEJ

Struktura:

Katedra Muzyki Kościelnej
Kierownik Katedry — dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC

ostatnia modyfikacja: 17/10/2019