Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki

I — Kompozycji, Dyrygentury i Teorii MuzykiWYDZIAŁ KOMPOZYCJI I TEORII MUZYKI

Struktura:

Katedra Kompozycji

Kierownik Katedry — prof. dr hab. Paweł Łukaszewski

Katedra Teorii Muzyki

Kierownik Katedry — dr hab. Alicja Gronau- Osińska, prof. UMFC


ostatnia modyfikacja: 17/10/2019