Wydział Instrumentalny

III — InstrumentalnyWYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

Dziekan:

prof. dr hab. Tomasz Strahl

Sekretariat:

Anna Soćko, Ewelina Szydlik, Michał Łapiński, mgr Urszula Szymańska
pokój 305, 306, tel. (22) 2789 318, (22) 2789 295, (22) 2789 289

e-mail: instrumentalistyka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 17/10/2019