Uprawnienia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni:


ostatnia modyfikacja: 26/06/2017