Uprawnienia Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego Filii UMFC w Białymstoku

Wydział posia­da upraw­nie­nia do nada­wa­nia stop­ni:


ostatnia modyfikacja: 28/03/2019