Dla kandydatów

INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA — rok aka­de­mic­ki 2019/2020

KURS KONSULTACYJNY dla kan­dy­da­tów na stu­dia w roku aka­de­mic­kim 2019/2020 FILIA UMFC W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY


ostatnia modyfikacja: 01/04/2019