KATEDRA REŻYSERII DŹWIĘKU

Katedra Reżyserii Dźwięku odpowiada za grupę przedmiotów głównych: reżyserii muzycznej i reżyserii dźwięku w filmie oraz za przedmioty kierunkowe, ściśle związane z warsztatem reżyserii dźwięku, m.in. analiza obrazu fonograficznego, estetyka dźwięku w filmie, estetyka dzieła filmowego, fonograficzna analiza partytury, ilustracja dźwiękowa, komputer w nagraniach dźwiękowych, montaż cyfrowy, montaż dźwięku w filmie, nagrania dokumentalne, propedeutyka zagadnień audiowizualnych, realizacja efektu dźwiękowego, realizacja form audiowizualnych, realizacja muzyki elektronicznej, reżyseria dodatkowa, sztuka operatorska, technologia telewizyjna i radiowa.

Katedra prowadzi prace badawcze, artystyczne i usługowe. Obecnie, Katedra prowadzi prace badawcze na temat porównania pogłosów naturalnych i sztucznych, w nagraniach instrumentów muzycznych. Ostatnio, wspólnie z Katedrą Teorii UMFC w Warszawie, została opracowana pierwsza część ,,Historii Muzyki w przykładach dźwiękowych”, zawierająca nagrania wybranych przykładów muzycznych, komentarz historyczny i dyskografię. Katedra organizuje również krajowe i międzynarodowe sympozja dotyczące problemów warsztatu reżysera dźwięku. Ostatnie odbyło się w marcu 1998 r. i było poświęcone analizie porównawczej profesjonalnych, komputerowych stacji dźwiękowych.

Katedra Reżyserii Dźwięku istnieje od 1961 r. Założycielem Katedry i jej długoletnim kierownikiem był prof. Janusz Urbański, twórca unikatowego w skali światowej Wydziału Reżyserii Dźwięku, kształcącego jednocześnie reżyserów nagrań muzycznych i realizatorów dźwięku w formach audiowizualnych.

Członkowie Katedry

Pedagodzy współpracujący z Katedrą

Kontakt:

e-mail: krd@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 23/10/2017