VI — Reżyserii DźwiękuWYDZIAŁ REŻYSERII DŹWIĘKU
Reżysernia Studia S1
Reżysernia Studia S1

Jeden z pierwszych na świecie i jedyny w Polsce ośrodek kształcenia reżyserów dźwięku. Powstał w 1954 roku. Po trzech latach studiów, na czwartym roku studenci wybierają jedną z dwóch specjalności: reżyserię muzyczną lub reżyserię dźwięku w filmie i telewizji. Absolwenci mogą pracować jako reżyserzy i realizatorzy dźwięku, jako operatorzy w filmie lub jako ilustratorzy muzyczni.

Przedmioty główne i kierunkowe obejmują: reżyserię muzyczną, reżyserię dźwięku w filmie, nagrania dokumentalne, realizację muzyki elektronicznej, ilustrację dźwiękową, realizację efektu dźwiękowego, fonograficzną analizę partytury, estetykę dźwięku w filmie, historię filmu, techniki studyjne, solfeż barwy, akustykę, elektroakustykę, podstawy elektroniki.

Przedmioty muzyczne: czytanie partytur, literatura muzyczna, kształcenie słuchu, gra na fortepianie, chór, instrumentacja, aranżacja, seminarium muzyki jazzowej.

Od roku akademickiego 2010/2011 istnieje nabór na nową specjalność – reżyseria dźwięku w multimediach. Kandydatami mogą być absolwenci studiów licencjackich kierunku reżyserii dźwięku. Od roku akademickiego 2012/2013 nabór odbywa się w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci na studia II stopnia specjalności reżyseria muzyczna oraz reżyseria dźwięku w filmie i telewizji mogą wystąpić o poszerzenie wybranego przez siebie kierunku o przedmioty multimedialne w trybie indywidualnego planu studiów, w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zajęcia kierunkowe prowadzą pedagodzy: Andrzej Bohdanowicz, Katarzyna Dzida-Hamela, Krzysztof Jastrząb, Krzysztof Kuraszkiewicz, Małgorzata Lewandowska, Andrzej Lupa, Andrzej Miśkiewicz, Joanna Napieralska, Witold Osiński, Jarosław Regulski, Krzysztof Szlifirski, Nikodem Wołk-Łaniewski, Jan Żera.

Katedry:

Katedra Reżyserii Dźwięku, Katedra Akustyki Muzycznej

dziekan: prof. zw. dr hab. Małgorzata Lewandowska
prodziekan: prof. zw. dr hab. Witold Osiński
sekretariat: mgr Anna Szewczyk
pokój 309, tel. (0 22) 827 72 41 w. 283
e-mail: w6@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 18/09/2017