Specjalność: Pedagogika baletowa

Pedagogika Baletowa jest jedyną w Polsce specjalnością kształcącą przyszłych, profesjonalnych pedagogów różnych stylów i technik tańca. Program nauczania studiów obejmuje przedmioty zawodowe, zgodne z program nauczania w ogólnokształcących szkołach baletowych (dla kl. I-VI poświęcone są studia I stopnia; dla kl. VII-IX – studia II stopnia) oraz przedmioty teoretyczne z zakresu antropologii, estetyki, teorii i historii tańca, pedagogiki, psychologii, anatomii, emisji głosu, wiedzy o muzyce, sztuce i widowisku teatralnym. Przyszłym pedagogom tańca dajemy również wiedzę z zakresu zasad kompozycji tańca, ekspresji scenicznej i choreografii. Ponadto nasi studenci odbywają praktyki pedagogiczne w wybranej przez siebie, jednej z pięciu profesjonalnych szkół baletowych w Polsce.

Studia na specjalności Pedagogika Baletowa prowadzone są w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Absolwenci Pedagogiki Baletowej to pedagodzy tańca klasycznego, ludowego, charakterystycznego, historycznego, współczesnego, partnerowania i wiedzy o tańcu, pracujący w głównej mierze w profesjonalnych szkołach baletowych, jak również w prywatnych szkołach tańca, domach kultury oraz jako instruktorzy podczas kursów i warsztatów w Polsce i za granicą.

 


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017