ZAKŁAD TAŃCA

Zakład Tańca został powołany w 2011 roku przez Rektora UMFC  do prowadzenia działalności merytorycznej, inspirującej i koordynującej pracę artystyczną, naukową i dydaktyczno-wychowawczą na kierunku Taniec.
Szczegółowymi zadaniami Zakładu Tańca są:

W ramach kierunku Taniec istnieją specjalności:

Na Wydziale V pro­wa­dzone są Pody­plo­mowe Stu­dia Teo­rii Tańca.

Regulamin Zakładu Tańca

Historia kierunku Taniec

Pracownicy Zakładu

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wycichowska – kierownik Zakładu
ad. dr Klaudia Carlos-Machej, e-mail: taniec@chopin.edu.pl
st. wykł. Małgorzata Kucharska-Nowak – kierownik Podyplomowych Studiów Teorii Tańca, e-mail: pstt@chopin.edu.pl

prof. UMFC dr hab. Aleksandra Dziurosz
prof. UMFC dr hab. Beata Książkiewicz
ad. dr hab. Zofia Rudnicka
ad. dr Andrzej Morawiec
as. Aleksandra Bilińska-Słomkowska
as. Elżbieta Raczyńska-Warzec
st. wykł. Joanna Sibilska-Siudym

Osoby współpracujące z Zakładem Tańca

prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz
prof. dr hab. Prot Jarnuszkiewicz
prof. dr hab. Zofia Konaszkiewicz
dr hab. Jagna Dankowska
dr hab. Tomasz Nowak
dr Joanna Gorwa
dr Joanna Szymajda
mgr Robert Bondara
mgr Danuta Borzęcka
mgr Aleksandra Duda
mgr Malwina Głowacka
mgr Magdalena Gruziel
mgr Jagoda Ignaczak
mgr Zofia de Ines
mgr Teresa Kieger-Leska
mgr Magdalena Kielak
mgr Emilia Lipka
mgr Piotr Michej
mgr Grzegorz Pańtak
mgr Danuta Piasecka
mgr Jacek Przybyłowicz
mgr Hanna Raszewska
mgr Danuta Rzążewska
mgr Anna Sąsiadek
mgr Roman Smoczyński
mgr Jakub Sokołowski
mgr Jakub Stefek
mgr Jitka Stokalska-Dzierżykrajova
mgr Dariusz Stokowiec
mgr Irena Tarasiewicz
mgr Ilona Trybuła
mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska


ostatnia modyfikacja: 19/07/2017