ZAKŁAD RYTMIKI I IMPROWIZACJI FORTEPIANOWEJ

Kierownikiem zakładu jest dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC.

Zakład zajmuje się działalnością naukową i dydaktyczną w zakresie metody Emila Jaques-Dalcroze’a. Organizuje seminaria, kursy, warsztaty oraz inne imprezy dla studentów i nauczycieli. Celem jego działalności jest propagowanie idei Dalcroze’a oraz określenie jej miejsca w nowoczesnym systemie szkolnictwa muzycznego i ogólnokształcącego. Zakład prowadzi również działalność wydawniczą.

Działalność zakładu stanowi kontynuację działalności Studium Emila Jaques-Dalcroze’a utworzonego na wniosek rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, prof. Ryszarda Zimaka w październiku 2003 roku przy Wydziale Edukacji Muzycznej (obecnie Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca), a następnie Zespołu Emila Jaques-Dalcroze’a istniejącego w ramach Zakładu Metod Edukacyjnych. Zakład Metod Edukacyjnych decyzją Senatu UMFC w dniu 25 marca 2013 r. został przekształcony w Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej.

Tradycja dalcrozowska obecna jest w Uczelni od 1974 roku, kiedy to przy Instytucie Pedagogiki Muzycznej rozpoczął działalność Eksperymentalny Warsztat Rytmiki. Od 1983 roku metoda Dalcroze’a istnieje w postaci specjalności dydaktycznej (studia rytmiki) na Wydziale Edukacji Muzycznej (obecnie Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca).

Podstawowe zadania zakładu:

Działalność zakładu:

(seminaria z lat ubiegłych)

Pracownicy Zakładu

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: zriif@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 02/11/2017