ZAKŁAD MUZYKI KOŚCIELNEJ

Zakład Muzyki Kościelnej powstał w związku z powołaniem w roku akademickim 2009/2010 studiów na kierunku unikatowym muzyka kościelna. Kierownikiem Zakładu jest prof. UMFC dr hab. Piotr Wilczyński. Podstawowym zadaniem Zakładu jest czuwanie nad prawidłową realizacją dydaktyki charakterystycznych przedmiotów kierunkowych, sprawowanie opieki merytorycznej nad działalnością artystyczną oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie wykonawstwa i teorii muzyki kościelnej.
Zakład koordynuje i umożliwia odbywanie praktyk artystycznych obejmujących praktyki estradowe w zakresie gry na organach (czynne uczestnictwo w koncertach) i dyrygentury (hospitacje, praca z zespołem, publiczne poprowadzenie utworu) oraz praktyki muzyczno-liturgiczne w zakresie: mszy przedsoborowej i posoborowej w języku łacińskim, akompaniamentu liturgicznego (hospitacje, akompaniament do odpowiedzi i dialogów mszalnych oraz pieśni, improwizacja organowa w ramach liturgii), przygotowania i organizacji uroczystej liturgii, scholi gregoriańskiej, animowania śpiewu zgromadzenia (kantor) i wykonywania śpiewów międzylekcyjnych (psałterzysta). Forma praktyk została zatwierdzona przez Radę Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na posiedzeniu w dniu 17.01.2011 r. Na tym samym posiedzeniu został ustalony kształt egzaminów dyplomowych licencjackich i magisterskich.

W ramach Zakładu Muzyki Kościelnej działają:

Współpraca:

Zakres badań prowadzonych przez pracowników Zakładu:

Pracownicy Zakładu

Osoby współpracujące z Zakładem Muzyki Kościelnej

Kontakt:

e-mail: zmk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 15/11/2017