Władze Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

WŁADZE WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA W KADENCJI 2016–2020

Dziekan

dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. UMFC

Prodziekani

ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr Klaudia Carlos-Machej

Kierownicy Katedr i Zakładów

Katedra Dyrygentury Chóralnej

prof. zw. dr hab. Bogdan Gola

Katedra Edukacji Muzycznej

dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego

dr hab. Maria Gabryś, prof. UMFC

Zakład Muzyki Kościelnej

dr hab. Piotr Wilczyński, prof. UMFC

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

dr hab. Magdalena Stępień, prof. UMFC

Zakład Tańca

dr hab. Ewa Wycichowska, prof. UMFC

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018