Władze Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

WŁADZE WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA W KADENCJI 2016–2020

Dziekan

prof. nadzw. dr hab. Sławek A. Wróblewski

Prodziekani

ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr Klaudia Carlos-Machej

Kierownicy Katedr i Zakładów

Katedra Dyrygentury Chóralnej

prof. zw. dr hab. Bogdan Gola

Katedra Edukacji Muzycznej

prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego

prof. UMFC dr hab. Maria Gabryś

Zakład Muzyki Kościelnej

prof. UMFC dr hab. Piotr Wilczyński

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

prof. UMFC dr hab. Magdalena Stępień

Zakład Tańca

prof. nadzw. dr hab. Ewa Wycichowska

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017