Uprawnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni:


ostatnia modyfikacja: 16/12/2016