Struktura Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

KATEDRY I ZAKŁADY NA WYDZIALE DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Kierownik — prof. zw. dr hab. Bogdan Gola

Katedra Edukacji Muzycznej

Kierownik - dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC

Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego

Kierownik — prof. UMFC dr hab. Maria Gabryś

Zakład Muzyki Kościelnej

Kierownik — prof. UMFC dr hab. Piotr Wilczyński

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej

Kierownik — prof. UMFC dr hab. Magdalena Stępień

Zakład Tańca

Kierownik — prof. nadzw. dr hab. Ewa Wycichowska

Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

Kierownik — st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa


ostatnia modyfikacja: 21/11/2018