Specjalność: Rytmika

Absolwenci specjalności Rytmika mają następujące kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym uprawnień pedagogicznych, z dnia 17 stycznia 2012 roku:

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje dyplom licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia:

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent studiów drugiego stopnia otrzymuje tytuł magistra. Posiada kwalifikacje i uprawnienia pedagogiczne do prowadzenia zajęć metodą Emila Jaques-Dalcroze’a na wszystkich poziomach edukacji muzycznej, a także na uczelniach kształcących nauczycieli, takich jak: uniwersytety, wyższe szkoły pedagogiczne, akademie wychowania fizycznego. Może również prowadzić zajęcia w wyższych szkołach teatralnych i filmowych oraz w studium wokalno-aktorskim. Absolwenci tej specjalności kształceni w naszej uczelni znajdują także zatrudnienie jako akompaniatorzy do zajęć baletowych.

 


ostatnia modyfikacja: 13/10/2017