Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

RADA WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA W KADENCJI 2016-2020

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Terminy posiedzeń Rady Wydziału w roku akademickim 2016/2017 (poniedziałki, godz. 18:00)


ostatnia modyfikacja: 19/04/2017