Rada Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

RADA WYDZIAŁU DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA W KADENCJI 2016–2020

Przedstawiciele stu­den­tów i dok­to­ran­tów

 


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018