Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii

Pracownia Kształcenia Słuchu i Harmonii kontynuuje tradycje Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu, działającej w UMFC w latach 1995–2016. Pracownia zajmuje się działalnością dydaktyczną, konsultacyjną i naukowo-badawczą skoncentrowaną wokół następujących zagadnień:

Wyniki badań prezentowane są podczas konferencji naukowych organizowanych w UMFC i innych ośrodkach akademickich, a także publikowane jako materiały o charakterze naukowym i dydaktycznym (podręczniki, zbiory zadań, materiały metodyczne). Działalność dydaktyczno-konsultacyjna obejmuje opiekę nad przebiegiem dydaktyki w zakresie kształcenia słuchu w UMFC i szkołach muzycznych niższych stopni oraz kształcenie kadry pedagogicznej w ramach Podyplomowych Studiów Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych. Członkowie Pracowni są wykładowcami krajowych i międzynarodowych kursów muzycznych, seminariów i warsztatów dla uczniów i nauczycieli szkół oraz uczelni muzycznych, a także jurorami konkursów solfeżowych, sprawują również opiekę nad pracami licencjackimi i magisterskimi z zakresu kształcenia słuchu.

W ramach działalności konsultacyjnej członkowie Pracowni:

Pracownia współpracuje z Katedrą Akustyki Muzycznej, Pracownią Psychologii i Pedagogiki Muzyki oraz Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym, a także z pedagogami kształcenia słuchu Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku oraz akademii muzycznych w Bydgoszczy, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu.

Kontakt: kks@chopin.edu.pl, tel. (0 22) 827 72 41 w. 214

Członkowie Pracowni:

ad. dr Grażyna Paciorek-Draus – kierownik Pracowni
prof. zw. dr hab. Izabela Targońska
doc. dr Ewa Wilczyńska
as. mgr Grzegorz Kos
st. wykł. dr Ewa Stachurska
st. wykł. mgr Elżbieta Brodzińska
wykł. mgr Justyna Pakulak

Osoby współpracujące:
prof. zw. dr hab. Maria Wacholc
doc. dr Krzysztof Heering


ostatnia modyfikacja: 18/10/2016