Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur

CzŇāonkowie Pracowni:

dr hab. Marcin Tadeusz ŇĀukaszewski, prof. UMFC
ad. dr hab. Anna Ignatowicz-GliŇĄska
ad. dr hab. Bartosz Kowalski-Banasewicz
ad. dr Aldona Nawrocka-WoŇļniak ‚Äď kie¬≠row¬≠nik Pracowni
ad. dr hab. Weronika RatusiŇĄska-Zamuszko (WydziaŇā Instrumentalno-Pedagogiczny w BiaŇāymstoku)
ad. dr Aleksandra BiliŇĄska-SŇāomkowska

Wsp√≥Ňāpraca:
ad. dr RafaŇā Janiak
mgr Jakub Krukowski
as. mgr Justyna Pakulak
mgr Jakub SzafraŇĄski

 

Pracownia jest nowńÖ jed¬≠nost¬≠kńÖ utwo¬≠rzo¬≠nńÖ w struk¬≠tu¬≠rze Katedry Edukacji Muzycznej. Obejmuje peda¬≠go¬≠g√≥w-kom¬≠po¬≠zy¬≠to¬≠r√≥w i teo¬≠re¬≠ty¬≠k√≥w zatrud¬≠nio¬≠nych na Wydziale Dyrygentury Ch√≥ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki KoŇõcielnej, Rytmiki i TaŇĄca, pro¬≠wa¬≠dzńÖ¬≠cych zajńô¬≠cia z czy¬≠ta¬≠nia par¬≠ty¬≠tur, instru¬≠men¬≠ta¬≠cji z aran¬≠Ňľa¬≠cjńÖ, pro¬≠pe¬≠deu¬≠ty¬≠ki kom¬≠po¬≠zy¬≠cji.

We wrze¬≠Ňõniu 2017 r. Pracownia byŇāa orga¬≠ni¬≠za¬≠to¬≠rem Og√≥lnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej Pierre Boulez ‚Äď demiurg nowej muzy¬≠ki (kie¬≠row¬≠nic¬≠two kon¬≠fe¬≠ren¬≠cji: ad. dr Aldona Nawrocka-WoŇļniak). Rokrocznie kom¬≠po¬≠zy¬≠to¬≠rzy zatrud¬≠nie¬≠ni na Wydziale Wydziale Dyrygentury Ch√≥ralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki KoŇõcielnej, Rytmiki i TaŇĄca, sku¬≠pie¬≠ni w Katedrze Edukacji Muzycznej i Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur, orga¬≠ni¬≠zu¬≠jńÖ kon¬≠cer¬≠ty kom¬≠po¬≠zy¬≠tor¬≠skie stu¬≠den¬≠t√≥w WydziaŇāu, zŇāo¬≠Ňľo¬≠ne z ich kom¬≠po¬≠zy¬≠cji, jak r√≥w¬≠nieŇľ z aran¬≠Ňľa¬≠cji, kt√≥¬≠re bywa¬≠jńÖ pre¬≠zen¬≠to¬≠wa¬≠ne tak¬≠Ňľe na innych kon¬≠cer¬≠tach, np. na Koncercie Wigilijnym (20 grud¬≠nia 2017).

 


ostatnia modyfikacja: 16/04/2019