Pracownia Emisji Głosu

Członkowie Pracowni:

dr hab. Krzysztof Szmyt, prof. UMFC – kierownik Pracowni
dr Waleria Przelaskowska-Rokita (1/2 etatu)
wykł. Anna Dutkiewicz-Bednarska
wykł. Joanna Łukaszewska

Współpraca:
mgr Alicja Ogrodzińska


ostatnia modyfikacja: 12/10/2016