Koła Naukowe na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca funkcjonują trzy koła naukowe, które tworzą studenci kierunków Taniec i Dyrygentura Chóralna oraz specjalności Rytmika. Koła naukowe aktywnie uczestniczą w życiu Wydziału, organizując regularne spotkania członków kół, a także konferencje naukowe, warsztaty i koncerty.

Koło Artystyczno-Naukowe Dyrygentury Chóralnej UMFC

Zarząd Koła Artystyczno-Naukowego Dyrygentury Chóralnej UMFC

Przewodnicząca: Monika Targosz
Zastępca Przewodniczącego ds. organizacyjnych: Aleksandra Ignaczak
Zastępca Przewodniczącego ds. artystyczno-naukowych: Jakub Szafrański

Celem Koła jest promowanie chóralistyki, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia zespołów chóralnych, organizowanie koncertów, jak również integracja środowiska chóralnego. Członkiem Koła może zostać każdy.
Zapraszamy do udziału w naszych spotkaniach studentów i absolwentów UMFC, a także wszystkich przyjaciół – miłośników chóralistyki.
Terminy spotkań Koła w roku akademickim 2016/2017: środa, godz. 18:00, sala 301
Zapraszamy do kontaktu mailowego: kandc.umfc@gmail.com
Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/kandch/?fref=ts

Koło Naukowe Teorii Tańca

Aktualności Koła Naukowego Teorii Tańca

Decyzją Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina nr 19/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. zarejestrowano Koło Naukowe Teorii Tańca przy Zakładzie Tańca Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Pierwszym opiekunem, w roku akademickim 2012/2013 była prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz.

Funkcję opiekuna naukowego Koła pełni obecnie dr hab. Jagna Dankowska, prof. UMFC.

Celem Koła jest:
a) działalność naukowa związana z teorią tańca,
b) konsolidacja młodego środowiska naukowego,
c) działanie uczelniane, międzyuczelniane, międzynarodowe,
d) działalność publikacyjna,
e) popularyzowanie osiągnięć studentów UMFC oraz innych członków Koła.

Rozwińmy wspólnie teorię tańca w polskim środowisku naukowym. W działaniach wspierać nas będą wykładowcy UMFC oraz UW.

Zarząd Koła Teorii Tańca

mgr Marianna Jasionowska – prezes. Ukończyła Wydział Pedagogiczny na Uniwersytecie Warszawskim; obecnie doktorantka Wydziału Pedagogiki UW w Katedrze Historii Oświaty i Wychowania a także słuchaczka  Podyplomowych Studiów Teorii Tańca UMFC. Założycielka Koła Naukowego Teorii Tańca UMFC. Zainteresowania badawcze – historia tańca, taniec w edukacji.

mgr Marta Pałka – absolwentka Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie oraz Międzynarodowej Szkoły Tańca Współczesnego IWANSON w Monachium. Tańczy i uczy tańca. W 2013 roku otrzymała dyplom zawodowego tancerza przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich. Również od tego roku wykłada na Międzynarodowych Warsztatach Tańca Współczesnego w Koszęcinie. Łącząc praktykę z teorią, swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół, historii tańca, filozofii tańca i estetyki tańca.

mgr Marta Zawadzka – tancerka, choreograf, pedagog, teoretyk tańca. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, Podyplomowych Studiów Teorii Tańca na UMFC w Warszawie – dyplom z wyróżnieniem oraz IKK w dziedzinie tańca współczesnego przy CK ZAMEK w Poznaniu (pod patronatem MKiDN oraz CAK, który również ukończyła z wyróżnieniem). Laureatka pierwszej nagrody na XII Międzynarodowych Prezentacjach Współczesnych Form Tanecznych w Kaliszu za spektakl ,,Wycinanka” w 2004 r. Stypendystka Prezydenta Miasta Torunia i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Występowała na festiwalach w kraju i za granicą (m.in. w Białymstoku, Bytomiu, Lublinie, Kaliszu, Gdańsku, Bremie, Toruniu). Współpracuje z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika – prowadzi warsztaty teatralne dla studentów III roku kulturoznawstwa. Prowadzi regularne zajęcia z tańca współczesnego, warsztaty z plastyki ruchu, świadomości ciała, teorii tańca, współpracuje z wieloma placówkami kulturalno-edukacyjnymi. Sama regularnie bierze udział w wielu projektach artystycznych i warsztatach z tańca współczesnego, contact improvisation i innych technik wspomagających prace z ciałem u pedagogów polskich i zagranicznych.

Osoby zainteresowane członkostwem prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na adres teoriatanca@chopin.edu.pl
Zapraszamy do współpracy!

Naukowo-Artystyczne Koło Studentów Specjalności Rytmika ,,Anakruza”

Koło zrzesza studentów zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie metody Rytmiki oraz innych metod stosowanych we współczesnej edukacji muzycznej. Celem Koła jest ponadto popularyzacja Rytmiki, zarówno w środowisku akademickim, jak i poza nim, a także wspieranie studentów w ich działaniach artystycznych i naukowych. Koło aktywnie współpracuje ze studentami Rytmiki z różnych ośrodków akademickich w Polsce.
Opiekunem Koła jest dr Agnieszka Widlarz.

Zarząd Koła Naukowo-Artystycznego Studentów Specjalności Rytmika ,,Anakruza”

Przewodnicząca: Anita Wasilewska
Sekretarz: Dorota Sygut

mail: anakruza@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 21/07/2017