Informacje dla kandydatów na Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Informator dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018


ostatnia modyfikacja: 05/05/2017