V — Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i TańcaWYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ, MUZYKI KOŚCIELNEJ, RYTMIKI I TAŃCA

Wydział kształci na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzyka kościelna, taniec, w następujących specjalnościach: prowadzenie zespołów muzycznych, dyrygentury chóralnej, muzyki kościelnej, rytmiki, pedagogiki baletowej (studia niestacjonarne), choreografia i teoria tańca (studia niestacjonarne), kantor-dyrygent, monodia liturgiczna, organy. Projektowane jest uruchomienie, w zależności od przyznanych miejsc, specjalności: polskie tańce narodowe i regionalne, taniec współczesny, wokalistyka chóralna. Na Wydziale kształcą się dyrygenci chórów, organiści i dyrygenci zespołów parafialnych, pedagodzy dla szkolnictwa ogólnokształcącego i muzycznego, pedagodzy baletu. Program zajęć zbiorowych i indywidualnych jest zróżnicowany. Przedmioty kierunkowe dla poszczególnych specjalności:

Przedmioty główne prowadzą profesorowie: Andrzej Banasiewicz, Aleksandra Dziurosz, Szabolcs Esztényi, Maria Gabryś, Bogdan Gola, Marta Gozdecka-Lesz, Beata Książkiewicz, Krzysztof Kusiel-Moroz, Jerzy Lewandowski, Marcin Tadeusz Łukaszewski, Ewa Marchwicka, Irena Protasewicz, Magdalena Stępień, Krzysztof Szmyt, Małgorzata Szpinalska, Wanda Tchórzewska-Kapała, Maria Wacholc, Piotr Wilczyński, Sławek Adam Wróblewski, Ewa Wycichowska, Ireneusz Wyrwa, Ryszard Zimak.

Na Wydziale prowadzone są Podyplomowe Studia Teorii Tańca, Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i Audycji Muzycznych.

Katedry:

Katedra Edukacji Muzycznej, Katedra Dyrygentury Chóralnej

Zakłady: Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego, Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, Zakład Muzyki Kościelnej, Zakład Tańca

Inne jednostki: Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne

dziekan: prof. nadzw. dr hab. Sławek A. Wróblewski
prodziekani: ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska, ad. dr Klaudia Carlos-Machej
sekretariat:  mgr Ewa Dudkiewicz, mgr Justyna Pastor-Skowrońska (kierunek Taniec), mgr Katarzyna Zielińska
pokój 308, tel. (0 22) 827 72 41 w. 272, 356 (kierunek Taniec)
e-mail: w5@chopin.edu.pl, pbchitt@chopin.edu.pl (kierunek Taniec)


ostatnia modyfikacja: 21/09/2017