Władze Wydziału Wokalno-Aktorskiego

WŁADZE WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO W KADENCJI 2016–2020

Dziekan

prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla

Prodziekan

dr hab. Jolanta Janucik, prof. UMFC

Kierownicy Katedr

Katedra Wokalistyki

dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

Katedra Audiologii i Foniatrii

dr hab. med. Henryk Skarżyński, prof. UMFC


ostatnia modyfikacja: 01/10/2018