Władze Wydziału Wokalno-Aktorskiego

WŁADZE WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO W KADENCJI 2016-2020

Dziekan

prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla

Prodziekan

ad. dr hab. Jolanta Janucik

Kierownicy Katedr

Katedra Wokalistyki

prof. UMFC dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz

Katedra Audiologii i Foniatrii

prof. nadzw. dr hab. med. Henryk Skarżyński


ostatnia modyfikacja: 19/07/2017