Struktura Wydziału Wokalno-Aktorskiego

KATEDRY NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM

Katedra Wokalistyki

Kierownik – prof. UMFC dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz

Katedra Audiologii i Foniatrii

Kierownik – prof. nadzw. dr hab. med. Henryk Skarżyński


ostatnia modyfikacja: 19/07/2017