Struktura Wydziału Wokalno-Aktorskiego

KATEDRY NA WYDZIALE WOKALNO-AKTORSKIM

Katedra Wokalistyki

Kierownik —  dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

Katedra Audiologii i Foniatrii

Kierownik — prof. nadzw. dr hab. med. Henryk Skarżyński


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018