Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego

RADA WYDZIAŁU WOKALNO-AKTORSKIEGO W KADENCJI 2016–2020

Pedagodzy I gru­py

prof. dr hab. Ryszard Cieśla — Dziekan                                     

dr hab. Jolanta Janucik prof. UMFC — Prodziekan  

prof. dr hab. Robert Cieśla                                                             

prof. dr hab. Grzegorz Chrapkiewicz                                              

prof. dr hab. Ewa Iżykowska – Lipińska

prof. dr Izabela Kłosińska                                                    

prof. dr hab. Jerzy Knetig                                                       

prof. dr hab.  Małgorzata Marczewska                             

prof. dr hab. Mikołaj Moroz                                                  

prof. zw. dr hab. Jadwiga Rappé                                         

prof. n. med. dr hab. Henryk Skarżyński                 

prof. dr hab. Włodzimierz Zalewski                                        

dr hab. Maciej Piotrowski  prof. UMFC                                     

dr hab. Krystyna Jaźwińska – Dobosz  prof. UMFC            

dr hab. Anna Radziejewska prof. UMFC                  

dr hab. Eugenia Rozlach ad.                                               

dr hab. Katarzyna Sokołowska ad.                                      

ad. dr hab. Artur Stefanowicz ad.                        

 

Przedstawiciele gru­py II peda­go­gów

dr Magdalena Idzik ad.                                            

dr Ewa Guz – Seroka ad.                 

dr hab. Dorota Radomska ad.                                  

 

Przedstawiciele Studentów

Maria Janczewska                                         

Maria Kożewnikow                                      

Anna Matsiyeuskaya                                                                                                                                   

Jasin Rammal – Rykała                                

Joanna Stangreciak                                       

vacat                                                 

 

Protokolantka posie­dzeń RW:

dr Agnieszka Kurowska – Janecka ad.        


ostatnia modyfikacja: 22/10/2018