Wydział Wokalno-Aktorski WYDZIAŁ WOKALNO-AKTORSKI

Wydział Wokalno-Aktorski

Rodzaje studiów na Wydziale Wokalno-Aktorskim:

Rada Wydziału Wokalno-Aktorskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka.

Cele i działalność:
Wydział przygotowuje wokalnie i aktorsko młodych adeptów sztuki zarówno do pracy w teatrach muzycznych – operze, operetce, musicalu, jak i do działalności na estradach koncertowych w różnych formach wokalnych – pieśń, kantata, oratorium.
Program studiów obejmuje zarówno przedmioty zapewniające przygotowanie wokalne (śpiew solowy, praca z pianistą, opracowanie partii operowych, studium recytatywu, zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej, kameralistyka, zespoły wokalne), jak i przygotowanie sceniczne (aktorstwo, dykcja, proza i wiersz, taniec, styl i gest, charakteryzacja), a także ogólnomuzyczne i humanistyczne.
W celu umożliwienia studentom zdobywania doświadczenia wokalno-scenicznego Wydział współpracuje z Teatrem Wielkim – Operą Narodową oraz z Warszawską Operą Kameralną, na których scenach studenci realizują pełnowymiarowe spektakle operowe. Mają także możliwość brania udziału w licznych koncertach na terenie uczelni i poza nią. Wydział zatrudnia wykwalifikowaną kadrę wybitnych pedagogów posiadających niekwestionowany dorobek artystyczny i naukowy.

Klasy śpiewu solowego prowadzą:
profesorowie: Ryszard Cieśla, Robert Cieśla, Ewa Iżykowska-Lipińska, Krystyna Jaźwińska-Dobosz, Izabela Kłosińska, Jerzy Knetig, Małgorzata Marczewska, Mikołaj Moroz, Anna Radziejewska, Jadwiga Rappé, Włodzimierz Zalewski;
doktorzy habilitowani: Jolanta Janucik, Dorota Radomska, Eugenia Rozlach, Artur Stefanowicz;
doktorzy: Robert Gierlach, Magdalena Idzik, Małgorzata Kubala;
asystenci w klasach wokalnych: mgr Ae-Ran Kim, Anna Mikołajczyk-Niewidział, dr Yeoi-Young Sohn;
pedagodzy współpracujący z wydziałem: prof. Ryszard Karczykowski, mgr Erni Deng, mgr Gaosheng Duan, mgr Anna Gigiel-Biedka, mgr Edyta Krzemień, mgr Kaja Mianowana, mgr Marcin Wortmann.

Pedagodzy przedmiotów aktorskich: mgr Michał Chorosiński, prof. Grzegorz Chrapkiewicz, mgr Wojciech Kępczyński, mgr Magdalena Kizinkiewicz, mgr Krzysztof Ogłoza, dr Katarzyna Skarżanka, mgr Magdalena Smalara, mgr Jitka Stokalska.

Pedagodzy przedmiotów taneczno-ruchowych: dr Klaudia Carlos-Machej, dr hab. Aleksandra Dziurosz, mgr Agnieszka Perzyna, dr hab. Zofia Rudnicka, mgr Anna Sąsiadek, mgr Bernadetta Wojdat-Sujkowska, mgr Ryszard Wojtala.

Od roku akademickiego 2010/2011 kandydaci na studia II stopnia mogą wystąpić o poszerzenie wybranego przez siebie kierunku o przedmioty multimedialne w trybie indywidualnego planu studiów, w ramach projektu Międzyuczelniana Specjalność Multimedialna prowadzonego przez Wydział Reżyserii Dźwięku, a stanowiącego kontynuację projektu współfinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katedry i Zakład:

Katedra Wokalistyki, Katedra Audiologii i Foniatrii

dziekan: prof. zw. dr hab. Ryszard Cieśla
prodziekan: ad. dr hab. Jolanta Janucik
sekretariat: mgr Katarzyna Kicman, w. 222, mgr Agnieszka Ciesielska, w. 249
e-mail: w4@chopin.edu.pl
pokój 307, tel. (0 22) 827 72 41 w. 222, 249


ostatnia modyfikacja: 20/09/2017