Władze Wydziału Instrumentalnego

WŁADZE WYDZIAŁU INSTRUMENTALNEGO W KADENCJI 2016–2020

Dziekan

prof. zw. dr hab. Tomasz Strahl

Prodziekan

prof. UMFC dr hab. Ryszard Duź

Prodziekan

ad. dr hab. Rafał Grząka

Kierownicy Katedr

Katedra Instrumentów Smyczkowych

prof. zw. dr hab. Andrzej Gębski

Katedra Instrumentów Dętych

prof. zw. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji

prof. UMFC dr hab. Marcin Zalewski

Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki

prof. UMFC dr hab. Ryszard Duź

Zakład Muzyki Dawnej

prof. nadzw. dr hab. Lilianna Stawarz


ostatnia modyfikacja: 02/05/2018