MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD MUZYKI DAWNEJ

Międzywydziałowe Studium Muzyki Dawnej pod kierunkiem ad. dr hab. Agaty Sapiechy rozpoczęło swą działalność w roku akademickim 1996/97, dzięki inicjatywie ówczesnych władz Uczelni. Od stycznia 2014 r. przemianowane w Zakład Muzyki Dawnej. Z dniem 1 października 2016 r. przekształcony na Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej.

Członkowie Zakładu

Osoby współpracujące z Zakładem

Kontakt:

e-mail: mzmd@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017