Struktura Wydziału Instrumentalnego

KATEDRY I ZAKŁADY NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

Katedra Instrumentów Smyczkowych

Kierownik – prof. zw. dr hab. Andrzej Gębski

Katedra Instrumentów Dętych

Kierownik – prof. zw. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

Kierownik – prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran

Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki

Kierownik – prof. UMFC dr hab. Ryszard Duź

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji

Kierownik – prof. UMFC dr hab. Marcin Zalewski

Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

Kierownik – prof. nadzw. dr hab. Lilianna Stawarz


ostatnia modyfikacja: 19/10/2017