Struktura Wydziału Instrumentalnego

KATEDRY I ZAKŁADY NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

Katedra Instrumentów Smyczkowych

Kierownik — prof. zw. dr hab. Andrzej Gębski

Katedra Instrumentów Dętych

Kierownik — prof. zw. dr hab. Mirosław Pokrzywiński

Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki

Kierownik — prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran

Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki

Kierownik — dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji

Kierownik — dr hab. Marcin Zalewski, prof. UMFC

Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

Kierownik — dr hab. Lilianna Stawarz, prof. UMFC

Zakład Jazzu i World Music

Kierownik — ad. dr Piotr Kostrzewa


ostatnia modyfikacja: 11/02/2019