MIĘDZYWYDZIAŁOWY ZAKŁAD KAMERALISTYKI

Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki UMFC łączy działalność Katedry Kameralistyki Fortepianowej i poszczególnych katedr instrumentalnych oraz Katedry Wokalistyki w zakresie wykonawstwa muzyki kameralnej.

W oparciu o inicjatywy dydaktyczne i artystyczne Katedry Kameralistyki Fortepianowej oraz poszczególnych katedr kształtuje się obraz pracy i działania zespołów kameralnych w naszej Uczelni, począwszy od duetów poprzez tria, kwartety do kilkunastoosobowych zespołów instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych.

Zakład sprawuje opiekę dydaktyczną nad szkołami niższego stopnia.

Pracownicy

Pedagodzy współpracujący z Zakładem

Kontakt:

e-mail: mzk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 24/10/2017