MIĘDZYUCZELNIANA KATEDRA AKORDEONISTYKI

Działalność Katedry obejmuje swym zasięgiem uczelnie muzyczne w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Jej członkami są wybitni akordeoniści polscy – pedagodzy, pracownicy nauki, wirtuozi koncertowego akordeonu, a także kompozytorzy.

Członkowie Katedry prowadzą w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej działalność:

Katedra posiada stanowisko komputerowe pozwalające na prowadzenie prac wydawniczych, edycji nut, a także eksperymentowanie w dziedzinie zastosowania najnowszych urządzeń elektronicznych i techniki cyfrowej w muzyce akordeonowej. W trakcie studiów studenci mają możliwość nauczenia się obsługi komputera oraz zapoznanie się z najnowszymi programami służącymi do edycji tekstów i nut, a także naukę korzystania z internetu.

Skład Katedry

Profesorowie tytularni

prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran (UMFC Warszawa) – kierownik Katedry
prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski (UJK Kielce)
prof. zw. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak (UMCS Lublin)

Doktorzy habilitowani na stanowisku profesora nadzwyczajnego

prof. UMFC dr hab. Zbigniew Koźlik (UMFC Białystok)
prof. US dr hab. Jerzy Siemak (Uniwersytet Szczecin)

Adiunkci

dr hab. Rafał Grząka (UMFC Warszawa) – sekretarz Katedry

Asystenci

Grzegorz Palus (UMFC Warszawa)

Współpracujący:

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba (AM Poznań)
prof. dr hab. Bogdan Dowlasz (AM Łódź)
prof. dr hab. Jerzy Kaszuba (AM Bydgoszcz)
prof. dr hab. Krzysztof Olczak (AM Gdańsk)
prof. dr hab. Elżbieta Rosińska (AM Gdańsk)
prof. AM dr hab. Paweł Paluch (AM Kraków)
dr Leszek Kołodziejski (AM Łódź)
dr Eneasz Kubit (AM Łódź)
dr Paweł Zagańczyk (AM Gdańsk)
mgr Jędrzej Jarocki
mgr Przemysław Wojciechowski

Kontakt:

e-mail: mka@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 02/11/2017