KATEDRA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

Katedra Instrumentów Dętych obejmuje klasy fletu, oboju, klarnetu, saksofonu, fagotu, rogu, trąbki, puzonu i tuby. Zatrudnia 17 etatowych nauczycieli (w tym 7 profesorów). W każdej specjalności jest dwóch niezależnych lub współpracujących ze sobą pedagogów. Prawie wszyscy to wszechstronnie aktywni muzycy, soliści, kameraliści, członkowie orkiestry Filharmonii Narodowej, Sinfonii Varsovii i Teatru Wielkiego, koncertujący w kraju i za granicą. Członkowie Katedry aktywnie uczestniczą w organizacji kursów, seminariów i warsztatów muzycznych, biorą także udział w pracach jury konkursów krajowych i międzynarodowych. Katedra jest organizatorem bądź współorganizatorem kilku prestiżowych konkursów, jak: Ogólnopolski Festiwal dla Puzonistów w Warszawie, Ogólnopolski Festiwal dla Trębaczy w Kaliszu, Konkurs Zespołów Kameralnych Dętych w Warszawie, Konkurs Klarnetowy we Włoszakowicach.

Studenci Katedry często zdobywają na krajowych konkursach wszystkie nagrody w kategoriach solowych i kameralnych. Najzdolniejsi z powodzeniem ubiegają się o studia podyplomowe lub solistyczne w uczelniach zagranicznych. W ostatnich latach studenci naszej Katedry mieli możliwość kontaktowania się z wybitnymi profesorami uczelni zagranicznych na kursach organizowanych przez Katedrę oraz solistami występującymi na estradzie Filharmonii Narodowej. Byli wśród nich tacy artyści jak: P. Rampal, Ch. Lindberg, J. Marcellus, N. Kochran-Bloch, Ed. Bogaard, H. Hardenberger, L. Stolzmann, E. Chasunov.

Pracownicy Katedry

Pracownicy współpracujący

Kontakt:

e-mail: kid@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017