Struktura Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów

KATEDRY NA WYDZIALE FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

Katedra Fortepianu

Kierownik – prof. nadzw. dr hab. Jerzy Sterczyński

Katedra Organów i Klawesynu

p.o. Kierownika – prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska

Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Kierownik – prof. zw. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
strona własna Katedry Kameralistyki Fortepianowej


ostatnia modyfikacja: 15/03/2017