Struktura Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów

KATEDRY NA WYDZIALE FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW

Katedra Fortepianu

Kierownik — prof. nadzw. dr hab. Jerzy Sterczyński

Katedra Organów i Klawesynu

Kierownik — prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska

Katedra Kameralistyki Fortepianowej

Kierownik — prof. zw. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
stro­na wła­sna Katedry Kameralistyki Fortepianowej


ostatnia modyfikacja: 06/06/2018