KATEDRA ORGANÓW I KLAWESYNU

Katedra zrzesza w swym gronie wszystkich pedagogów UMFC prowadzących przedmioty związane bezpośrednio z grą na organach lub klawesynie. Zgodnie ze Statutem uczelni organizuje i prowadzi działalność dydaktyczną, artystyczną i naukową związaną z tymi dwoma instrumentami. Sprawuje opiekę merytoryczną nad prowadzonymi w UMFC przedmiotami (instrumentem głównym, literaturą przedmiotu głównego – organów i klawesynu, organoznawstwem, improwizacją organową, realizacją basu cyfrowanego, grą liturgiczną, kameralistyką organową i klawesynową) oraz służy konsultacjami w klasach organów i klawesynu w szkolnictwie muzycznym II st.

Członkowie Katedry pełnią kierownictwo artystyczne festiwali muzycznych (np. w Warszawie, Leżajsku, Kamieniu Pomorskim), zasiadają w jury krajowych i międzynarodowych konkursów organowych i klawesynowych, prowadzą liczne seminaria i kursy interpretacji w kraju i poza jego granicami oraz biorą czynny udział w pracach dotyczących projektowania nowych, bądź restaurowania zabytkowych instrumentów.


Członkowie Katedry Organów i Klawesynu

Od roku 2005 w Katedrze Organów i Klawesynu priorytet zyskały działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z innymi europejskimi uczelniami muzycznymi, inicjatywy aktywizujące młodą kadrę akademicką oraz starania o zwiększenie atrakcyjności oferty programowej dla studentów UMFC.

Pracownicy Katedry

Pedagodzy współpracujący

Kontakt:

e-mail: koik@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 31/10/2017