Władze Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

WŁADZE WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI W KADENCJI 2016–2020

Dziekan

prof. zw. dr hab. Szymon Kawalla

Prodziekan

ad. dr hab. Dariusz Przybylski

Kierownicy Katedr, Zakładów i Studium

Katedra Kompozycji

prof. zw. dr hab. Paweł Łukaszewski

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

prof. zw. Tomasz Bugaj

Katedra Teorii Muzyki

dr hab. Alicja Gronau-Osińska, prof. UMFC

Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk

Studium Muzyki Nowej

ad. dr hab. Leszek Lorent

Studio Muzyki Komputerowej

ad. dr hab. Dariusz Przybylski


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018