Struktura Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

KATEDRY I INNE JEDNOSTKI NA WYDZIALE KOMPOZYCJI, DYRYGENTURY I TEORII MUZYKI

Katedra Kompozycji

Kierownik – prof. zw. dr hab. Paweł Łukaszewski

Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej

Kierownik – prof. zw. Tomasz Bugaj

Katedra Teorii Muzyki

Kierownik – prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska

Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych

Kierownik – ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk

Studium Muzyki Nowej

Kierownik – ad. dr hab. Leszek Lorent

Studio Muzyki Komputerowej

Kierownik – ad. dr hab. Dariusz Przybylski

 


ostatnia modyfikacja: 02/02/2018