Władze

JM Rektor

prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran

Prorektorzy

Kanclerz

mgr inż. Grzegorz Rynkiewicz

Kwestor

mgr Dariusz Miller

Dziekani

Wydział I
Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

Wydział II
Fortepianu, Klawesynu i Organów

Wydział III
Instrumentalny

Wydział IV
Wokalno-Aktorski

Wydział V
Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wydział VI
Reżyserii Dźwięku

Wydział VII
Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

Kierownicy katedr, zakładów, studiów

Wydział I — Katedra Kompozycji: prof. zw. dr hab. Paweł Łukaszewski
Wydział I — Katedra Teorii Muzyki: prof. UMFC dr hab. Alicja Gronau-Osińska
Wydział I — Katedra Dyrygentury Symfoniczno-Operowej: prof. zw. Tomasz Bugaj
Wydział I — Międzywydziałowe Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych: ad. dr Agnieszka Muszyńska-Andrejczyk
Wydział I — Studio Muzyki Komputerowej: dr hab. Dariusz Przybylski
Wydział I — Studium Muzyki Nowej: ad. dr hab. Leszek Lorent
Wydział II — Katedra Fortepianu: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Sterczyński
Wydział II — Katedra Organów i Klawesynu: prof. UMFC dr hab. Alina Ratkowska
Wydział II — Katedra Kameralistyki Fortepianowej: prof. zw. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska
Wydział III — Katedra Instrumentów Smyczkowych: prof. zw. dr hab. Andrzej Gębski
Wydział III — Katedra Instrumentów Dętych: prof. zw. dr hab. Mirosław Pokrzywiński
Wydział III — Międzyuczelniana Katedra Akordeonistyki: prof. zw. dr hab. Klaudiusz Baran
Wydział III — Międzywydziałowy Zakład Kameralistyki: prof. UMFC dr hab. Ryszard Duź
Wydział III — Zakład Harfy, Gitary i Perkusji: prof. UMFC dr hab. Marcin Zalewski
Wydział III — Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej: prof. dr hab. Lilianna Stawarz
Wydział IV — Katedra Wokalistyki: prof. UMFC dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz
Wydział IV — Katedra Audiologii i Foniatrii: prof. nadzw. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński
Wydział V — Katedra Edukacji Muzycznej: prof. UMFC dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski
Wydział V — Katedra Dyrygentury Chóralnej: prof. zw. dr hab. Bogdan Gola
Wydział V — Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne: st. wykł. Katarzyna Dudek-Kostrzewa
Wydział V — Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego: prof. UMFC dr hab. Maria Gabryś
Wydział V — Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej: prof. UMFC dr hab. Magdalena Stępień
Wydział V — Zakład Tańca: prof. nadzw. dr hab. Ewa Wycichowska
Wydział V — Zakład Muzyki Kościelnej: prof. UMFC dr hab. Piotr Wilczyński
Wydział VI — Katedra Reżyserii Dźwięku: prof. zw. dr hab. Andrzej Lupa
Wydział VI — Katedra Akustyki Muzycznej: prof. UMFC dr hab. Andrzej Miśkiewicz
Wydział VII — Katedra Chóralistyki i Edukacji Artystycznej: prof. zw. dr hab. Violetta Bielecka
Wydział VII — Zakład Pedagogiki Fortepianu, Klawesynu i Organów: ad. dr hab. Mariusz Ciołko
Wydział VII — Zakład Pedagogiki Instrumentów Dętych: ad. dr hab. Artur Kasperek
Wydział VII — Zakład Pedagogiki Instrumentów Smyczkowych: prof. UMFC dr hab. Włodzimierz Promiński
Wydział VII — Zakład Pedagogiki Wokalnej: prof. nadzw. dr hab. Cezary Szyfman

Senat

Rektor

Prorektorzy

Dziekani Wydziałów

Przedstawiciele rad wydziałów

Przedstawiciele nauczycieli akademickich II grupy

Przedstawiciele studentów i doktorantów

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Osoby z głosem doradczym


ostatnia modyfikacja: 07/12/2017