Wewnętrzne numery telefonów do poszczególnych wydziałów, katedr i zakładów

Wydział I — Kompozycja, Dyrygentura i Teoria Muzyki

tel. (22) 827 72 41 w. 243, e-mail: w1@chopin.edu.pl

Wydział II — Fortepian, Klawesyn i Organy

tel. (22) 827 72 41 w. 318, e-mail: w2@chopin.edu.pl

Wydział III —  Instrumentalny

tel. (22) 827 72 41 w. 289, e-mail: w3@chopin.edu.pl

Wydział IV — Wokalno-Aktorski

tel. (22) 827 72 41 w. 222, e-mail: w4@chopin.edu.pl

Wydział V — Dyrygentura Chóralna, Edukacja Muzyczna, Muzyka Kościelna, Rytmika i Taniec

tel. (22) 827 72 41 w. 272, e-mail: w5@chopin.edu.pl

Wydział VI — Reżyseria Dźwięku

tel. (0 22) 827 72 41 w. 283, e-mail: w6@chopin.edu.pl

Wydział VII — Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

tel. (85) 742 72 71, 742 15 07, e-mail: rektorat@chopin.man.bialystok.pl, w7@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 28/12/2017