Telefony i adresy

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa
Tel. cen­tra­li: (22) 827 72 41, fax (22) 827 83 05
www.chopin.edu.pl
e-mail: info@chopin.edu.pl
NIP 525–000-77–15, REGON 000275702
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
62 1750 0009 0000 0000 1333 6188

dla wpłat w PLN

RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.
IBAN: PL 06 1750 0009 0000 0000 0561 3183
SWIFT: RCBWPLPW
dla wpłat w Euro

Rektor

tel. (22) 827 83 03, (22) 827 72 41 w. 255
fax (22) 827 83 10
e-mail: rektor@chopin.edu.pl

Prorektor ds. nauki

tel./fax: (22) 827 83 10, tel. (22) 827 72 41 w. 224, e-mail: prorektor.nauka@chopin.edu.pl

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 827 72 41 w. 254, fax (22) 827 72 41 w. 219, e-mail: prorektor.stud.dydakt@chopin.edu.pl

Prorektor ds. zagranicznych

tel. (22) 827 83 06, tel. (22) 827 72 41 w. 238, fax (22) 827 72 41 w. 219, e-mail: prorektor-zagr@chopin.edu.pl

 

Numery telefonów do poszczególnych wydziałów, katedr i zakładów

Inne telefony

Kanclerz: tel. (22) 827 83 09, (22) 827 72 41 w. 250, e-mail: sekretariat@chopin.edu.pl, kanclerz@chopin.edu.pl
Kwestor: tel. (22) 827 91 40, (22) 827 72 41 w. 273, e-mail: dariusz.miller@chopin.edu.pl
Radca praw­ny: tel. (22) 827 72 41 w. 286
Administrator gma­chu: tel./fax (22) 827 83 05, (22) 827 72 41 w. 263, e-mail: dag@chopin.edu.pl
Dział Administracyjno-Gospodarczy: tel. (22) 827 83 05, (22) 827 72 41 w. 239, 263
Dział Nauki i Wydawnictw: tel. (22) 827 72 41 w. 237, 309, e-mail: nauka@chopin.edu.pl, wydawnictwa@chopin.edu.pl
Biuro Koncertowe: tel./fax (22) 827 72 41 w. 235, e-mail: bk@chopin.edu.pl
Biblioteka: tel. (22) 827 72 48 w. 234 (pra­cow­nia), e-mail: biblioteka@chopin.edu.pl; w. 271 (wypo­ży­czal­nia), do skła­da­nia zamó­wień e-mail: wypozyczalnia@chopin.edu.pl
Fonoteka: tel. (22) 827 72 41 w. 261, 294, e-mail: fonoteka@chopin.edu.pl
Dział Finansowo-Księgowy: tel. (22) 827 72 41 w. 240, 266, e-mail: kwestura1@chopin.edu.pl
Kadry: tel.(22) 827 83 04, (22) 827 72 41 w. 342, e-mail: kadry@chopin.edu.pl
Dział Nauczania: tel. (22) 826 46 34, (22) 827 72 41 w. 212, e-mail: justyna.wietoszko@chopin.edu.pl
Portiernia i recep­cja: tel. (22) 827 72 41 w. 247, 230
Dom Studenta „Dziekanka”: tel. (22) 826 51 94, 826 49 19, 826 40 11, e-mail: dziekanka@chopin.edu.pl

Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku

ul. Kawaleryjska 5, 15–324 Białystok
Centrala: tel. (85) 742 15 07, fax: (85) 742 85 08
e-mail: sekretariat@chopin.man.bialystok.pl, w7@chopin.edu.pl
Sekretariat: tel./fax (85) 742 85 08
Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny: tel. (85) 742 72 71
Biuro Koncertowe: tel. (85) 742 87 41
Biblioteka i Fonoteka: tel. (85) 742 21 56, e-mail: biblioteka@chopin.man.bialystok.pl


ostatnia modyfikacja: 29/11/2017