Uchwały Senatu UMFC (stan na 1 września 2016 r.)

rok aka­de­mic­ki 2015/2016

rok aka­de­mic­ki 2014/2015

rok aka­de­mic­ki 2013/2014

rok aka­de­mic­ki 2012/2013

rok aka­de­mic­ki 2011/2012

rok aka­de­mic­ki 2010/2011

rok aka­de­mic­ki 2009/2010


ostatnia modyfikacja: 13/09/2016