NSZZ ,,Solidarność”

W Uniwersytecie działa NSZZ ,,Solidarność”, liczący 50 członków.

Na kadencję 2014-2017 do władz Związku zostali wybrani:

Związek jest członkiem Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych i współpracuje z Krajową Sekcją Nauki NSZZ ,,Solidarność”. Przewodniczącą Krajowej Sekcji Pracowników Szkół Artystycznych została Hanna Stankiewicz-Jóźwicka.

Siedzibą Związku jest pokój 109
telefon wew. 216
e-mail: kz474@chopin.edu.pl

 


ostatnia modyfikacja: 18/12/2014