Orkiestra Instrumentów Historycznych Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Kierownictwo artystyczne – dr hab. Agata Sapiecha

Orkiestra działa już od kilkunastu lat pod kierunkiem Agaty Sapiechy. Zaistnienie tej inicjatywy możliwe było dzięki współpracy z Akademią Muzyczną w Krakowie, a zwłaszcza dzięki zaangażowaniu prof. Elżbiety Stefańskiej. Obecnie w tym projekcie uczestniczy kilka uczelni w Polsce, czasem dołączają także pedagodzy lub studenci uczelni zagranicznych. Coroczne spotkania studentów i pedagogów podczas kolejnych edycji Forum Muzyka Dawna na UMFC, a także występy w ramach cykli koncertowych lub festiwali organizowanych przez polskie uczelnie (np. Dni Bachowskie w Krakowie) pogłębiają tę współpracę, dając jednocześnie możliwość rozwoju w dziedzinach artystycznej i dydaktycznej. Tak istotne dla muzyki dawnej projekty wokalno-instrumentalne, prezentowane w ramach cykli Koncertów Pasyjnych i Koncertów Adwentowych, są natomiast efektem współpracy pomiędzy Międzywydziałowym Zakładem Muzyki Dawnej a Katedrą Wokalistyki.


ostatnia modyfikacja: 25/09/2014